Marjamailla Design – Elämistä varten

Uusi verkkopalvelu, Valokuvaus, Yritysilme
-
Marjamailla on kestäviä sisustusratkaisuja hakeva, yhden naisen sisustussuunnittelutoimisto. Kaikki sai alkunsa Marjan pari vuotta sitten aloittamasta blogi-harrastuksesta, joka kasvoi oman blogin (Marjamailla) myötä yritystoiminnaksi. Marja yhdistää nykyisessä työssään taitavasti sosionomin, valokuvaajan ja sisustussuunnittelijan taidot kattavaksi palvelukokonaisuudeksi.

SAMA ARVOMAAILMA

Onnistuneen yritysilmeen suunnittelun taustalla on molemminpuolinen ymmärrys tavoitteista, joita kohti ollaan menossa. Marjamailla ja Virran Varrelta Designin yhteinen taival on tuore, mutta retki on vasta alkamassa. Yhteisen sävelen ja ymmärryksen löytyminen on todella helppoa, kun molempien yritysten taustalla on sama arvomaailma. Molempien suunnittelutyötä ohjaavat asiakkaan tarpeiden huomioon ottaminen, kunnioitus toista osapuolta kohtaan ja käytännönläheisyys kaikessa tekemisessä.

KESTÄVÄ KEHITYS

Marjamailla designin tavoitteena on luoda aikaa kestäviä sisustusratkaisuja, jotka on suunniteltu elämistä varten. Innostusta haetaan kansainvälisestä designista ja suomalaisesta luonnosta. Yritysilmeen suunnittelun lähtökohtana olikin ajattomuus, yksinkertaisuus ja skandinaavinen design. Raikas lopputulos – joka antaa tilaa yrityksen kasvamiselle – oli molempia osapuolia miellyttävä. Verkkopalvelussa yhdistyvät samat asiat, joiden eteen myös Marja tekee töitä – käytännöllisyys ja kauneus.

Mitä tehtiin:
Yritysilme ja verkkopalvelu marjamailla.fi

Marjamailla Design - Elämistä varten - Virran Varrelta